แผ่นดูดซับน้ำ น้ำมัน สารเคมี Schake (copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)

SKU : P05-000012-1

Schake 

Share

Your like button code

Share

Product Description

Product Name: แผ่นดูดซับ น้ำ น้ำมัน สารเคมี Schake
Brand: Schake 
Model: 8100YM/8100WM/8100GM

Code : 

P20-020007  แผ่นดูดซับสารเคมี Schake 8100YM (สีเหลือง) 

P20-020008  แผ่นดูดซับน้ำมัน Schake 8100WM (สีขาว) 

P20-020009  กระดาษซับน้ำมัน+สารเคมี Schake GM (สีเทา) 

 รายละเอียดคุณสมบัติ

  • แผ่นดูดซับสารเคมี Schake 8100YM (สีเหลือง) ใช้ดูดซับ สารเคมี ไม่ดูดซับน้ำมัน ใช้เช็ดสารเคมี หก รั่วไหล หรือหยด เหมาะกับบริเวณที่เก็บถังสารเคมีหรือ line การผลิตมีรอยปรุ สีเหลือง (100pcs./Pack) ขนาด 40x50cm. ความจุ 120 ลิตร
  • แผ่นดูดซับน้ำมัน Schake 8100WM (สีขาว) ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับของเหลวอย่างอื่น ใช้เช็ดน้ำมันที่หก รั่วไหล หรือหยดเหมาะกับบริเวณเก็บน้ำมัน หรือ line การผลิตที่มีน้ำมัน หรือใช้รองอุปกรณ์เครื่องมือที่เปื้อนน้ำมัน สีขาว (100pcs./Pack) ขนาด 40x50cm.ความจุ 120 ลิตร
  • แผ่นดูดซับน้ำมัน+สารเคมี Schake GM (สีเทา) ใช้ดูดซับน้ำมัน สารเคมี น้ำ ของเหลวทุกชนิด ใช้เช็ดสารเคมี หรือน้ำมันที่หก หรือหยด เหมาะกับบริเวณเก็บสารเคมี น้ำมันหรือ line การผลิต มีรอยปรุสีเทา (100pcs./Pack) ขนาด 40x50cm. ความจุ 120 ลิตร

Related Product

P01-000078  

M-Max

 
 

P01-000129

หมวกนิรภัยสีขาว Pangolin #8091S

 
 
Best Seller

P01-000039

S-GUARD (S-1)

 
 
Best Seller

P01-000050

S-GUARD (J-1)

 
 
Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com