ระบบล็อคเอาท์/แท็กเอาท์ (Lockout tagout)

203 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ระบบล็อคเอาท์/แท็กเอาท์ (Lockout tagout)

      แหล่งพลังงาน ซึ่งรวมถึงไฟฟ้า เครื่องกล และรูปแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในระหว่างงานบำรุงรักษาหรืองานวิศวกรรม การปล่อยพลังงานไฟฟ้าโดยไม่คาดคิดอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าช็อต มักเกิดจากการสัมผัสกับตัวนำหรือส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

ระบบล็อคเอาท์/แท็กเอาท์ (Lockout tagout)

    Lockout tagout ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการแยกแหล่งพลังงานที่เป็นอันตรายและทำให้พลังงานที่เหลือเป็นกลาง  ซึ่งทำได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคและควบคุมที่จุดแยกสัญญาณ พร้อมด้วยป้ายเตือนเพื่อแสดงถึงอันตราย ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ซึ่งการสัมผัสกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติ การใช้โปรโตคอล LOTO ก่อนเริ่มงานจะช่วยลดความเสี่ยงของการเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการทำความสะอาดเครื่องจักร

ส่วนประกอบของ Lockout tagout

1.อุปกรณ์แยกส่วน: ได้แก่ เบรกเกอร์วงจร สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ ปลั๊กไฟ และสวิตช์ไฟ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดแหล่งพลังงานไฟฟ้า

2.อุปกรณ์ล็อค: ใช้เพื่อป้องกันการทำงานของอุปกรณ์แยกส่วนทางกายภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะยังคงอยู่ในสถานะปิดใช้งานตลอดกิจกรรมการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตัวอย่าง ได้แก่ อุปกรณ์ล็อคเบรกเกอร์

3.ระบบแท็กคำเตือน: หรือที่เรียกว่า Tag Out ระบบนี้ใช้ป้ายคำเตือนเพื่อแจ้งว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการแยกส่วน ข้อความเตือน เช่น "ห้ามใช้งาน" แจ้งเตือนพนักงานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ Lockout tagout

1.การเตรียมพร้อมสำหรับการปิดระบบ: ก่อนที่จะปิดเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องระบุแหล่งพลังงานและประเมินอันตรายที่เกี่ยวข้อง โดยวางแผนกลยุทธ์เพื่อควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การปิดเครื่องจักร: การปิดเครื่องจักรช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างงานบำรุงรักษา

3.การแยกแหล่งพลังงานไฟฟ้า: การแยกแหล่งพลังงานไฟฟ้าออกจากเครื่องจักรโดยใช้อุปกรณ์แยกส่วน เช่น เบรกเกอร์และสวิตช์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการป้องกันการเกิดกระแสไฟโดยไม่ได้ตั้งใจ

4.การใช้งานอุปกรณ์ล็อคเอาท์/แท็กเอาท์: เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อุปกรณ์ล็อคเอาท์/แท็กเอาท์จะติดอยู่ที่จุดแยก เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

5.การปล่อย/ควบคุมพลังงานที่สะสมไว้: ก่อนเริ่มงาน จะต้องมีมาตรการเพื่อปล่อยหรือควบคุมพลังงานที่ตกค้างภายในเครื่องจักร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคลากรให้เหลือน้อยที่สุด

6.การยืนยัน: ก่อนที่จะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ระบบควบคุมพลังงานของเครื่องจักรจะได้รับการตรวจสอบโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและการตรวจสอบด้วยสายตา

การใช้ขั้นตอน Lockout tagout ที่ครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องบุคลากรและทรัพย์สินจากความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า ด้วยการปฏิบัติตามระเบียบการเหล่านี้ อุตสาหกรรมต่างๆ จึงสามารถรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้

Powered by MakeWebEasy.com