แผ่นดูดซับน้ำ น้ำมัน สารเคมี Schake (copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)(copy)

Attribute:

SKU : P01-000042-1

Schake 

Share

Categories : Head Hearing Protection

Share

Product Name: แผ่นดูดซับ น้ำ น้ำมัน สารเคมี Schake
Brand: Schake 
Model: 8100YM/8100WM/8100GM

Code : 

P20-020007  แผ่นดูดซับสารเคมี Schake 8100YM (สีเหลือง) 

P20-020008  แผ่นดูดซับน้ำมัน Schake 8100WM (สีขาว) 

P20-020009  กระดาษซับน้ำมัน+สารเคมี Schake GM (สีเทา) 

 รายละเอียดคุณสมบัติ

  • แผ่นดูดซับสารเคมี Schake 8100YM (สีเหลือง) ใช้ดูดซับ สารเคมี ไม่ดูดซับน้ำมัน ใช้เช็ดสารเคมี หก รั่วไหล หรือหยด เหมาะกับบริเวณที่เก็บถังสารเคมีหรือ line การผลิตมีรอยปรุ สีเหลือง (100pcs./Pack) ขนาด 40x50cm. ความจุ 120 ลิตร
  • แผ่นดูดซับน้ำมัน Schake 8100WM (สีขาว) ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับของเหลวอย่างอื่น ใช้เช็ดน้ำมันที่หก รั่วไหล หรือหยดเหมาะกับบริเวณเก็บน้ำมัน หรือ line การผลิตที่มีน้ำมัน หรือใช้รองอุปกรณ์เครื่องมือที่เปื้อนน้ำมัน สีขาว (100pcs./Pack) ขนาด 40x50cm.ความจุ 120 ลิตร
  • แผ่นดูดซับน้ำมัน+สารเคมี Schake GM (สีเทา) ใช้ดูดซับน้ำมัน สารเคมี น้ำ ของเหลวทุกชนิด ใช้เช็ดสารเคมี หรือน้ำมันที่หก หรือหยด เหมาะกับบริเวณเก็บสารเคมี น้ำมันหรือ line การผลิต มีรอยปรุสีเทา (100pcs./Pack) ขนาด 40x50cm. ความจุ 120 ลิตร
Powered by MakeWebEasy.com