Knowledge

วิธีการเลือกชุดPPEให้เหมาะสมกับลักษณะหน้างาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสCOVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EN 14126 เป็นมาตรฐานสำหรับชุด PPE สำหรับป้องกันเชื้อโรค เพื่อประเมินความสามารถของผ้าในการต้านทานการซึมผ่านของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสผ่านการปนเปื้อนที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจกับมาตรฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ประการที่ควรรู้ดังนี้ มาตรฐานนี้คืออะไร? การรับรองบอกอะไรคุณและควรใช้อย่างไร? การทดสอบที่สำคัญที่สุด ภายในมาตรฐาน EN14126? ความแตกต่างระหว่างการทดสอบ ISO 16603 และ ISO 16604

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy